Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Erik Holmer-Jensen.