Hier ziet u, ingeval dat is aangegeven, de aanbevelingen van Jydsk Møbelværk.